به سامانه‌ی خرید مجموعه‌ی رند از فرشاد خوش آمدید .

این مجموعه در دو نسخه‌ی فیزیکی و دیجیتال به فروش میرسد و شامل چهارده قطعه خواهد بود و مدت زمان مجموعه چهل و هفت دقیقه است که میتوانید از طریق فرم های زیر آن را خریداری کنید ؛ بدیهی است که مجموعه ساعاتی پیش از پخش سراسری برای خریداران نسخه ی دیجیتال ایمیل خواهد شد .